PERMAKULTUR DESIGN CERTIFICATE KURS 

 URBAN PERMAKULTUR - OSLO - SOMMER 2023

Permakultur gir deg verktøy for å skape den verden du lengter etter å leve i!  

Vil du bidra til et regenerativt samfunn?

Ønsker du å leve på en måte som beriker naturen i stedet for å forringe den?

Har du lyst på flere verktøy, praksis og selvtilliten for å aktivere prosjektene dine?

Permakultur er et helhetlig planleggingssystem som samarbeider med naturen.

Vi ønsker deg velkommen til å fordype deg og utvide ferdighetene dine for å skape en regenerativ livsstil, med dette internasjonalt anerkjente Permaculture Design Certificate (PDC)-kurset!

Ja! Jeg vil melde meg på PDC kurset!

Dette kurset har fokus på urban permakultur og er rettet mot de som ønsker å designe med permakultur i urbane steder! Du vil lære å designe systemer for mennesker som imiterer naturlige økosystemer, med bruk av minimum energi og ressurser for å skape motstandsdyktighet og sosial rettferdighet.  

Vi dekker temaer som å lese landskap, høste regnvann, jordsmonn og kompost, økosamfunn og felleskap, sunne bygninger, hagedesign og matskog, regenerativ økonomi, storskala matproduksjon, lederskap, energi og mer!

Dette kurset er det internasjonale anerkjente 72 timer Permaculture Design Course (PDC), og de som fullfører kurset får et sertifikat som gjelder over hele verden.

Permakultur har løsninger ikke bare for matproduksjon, men også for sosiale systemer, styring og samfunn for disse tider med store forandringer!

Kurset skjer over 6 helg:

Kurslokal: Sagene Samfunnshus

29.-30. april
20.-21. mai
17.-18. juni
22.-23. juli
19.-20. august
2.-3. september

Lørdager kl. 09 – 17 / Søndager kl. 10 – 16 

Kursledere: Jan Martin Bang, Ondrej Nentwich, Jen McConachie & Helene Bøhler
Ja! Jeg vil melde meg på PDC!

Hva er permakultur?

Permakultur integrerer design med økologi for mennesker for å skape motstandsdyktige systemer ved å imitere naturens økosystemer.

Et helhetlig planleggingssystem basert på å jobbe med, ikke mot naturen, som trekker på praksis fra urbefolkninger.

De fleste oppdager permakultur gjennom hagearbeid, men den har utviklet seg til en helhetlig tilnærming til design for ikke bare matproduksjon, men alt fra våre hus, lokalsamfunn, styresett og virksomhet til vann, velvære og familier.

Ved å observere hvordan naturen fungerer og etterligne økosystemer, kan vi møte våre menneskelige behov på en måte som også regenererer i stedet for å forringe naturen.

Permakultur brukes i dag som et planleggingsverktøy over hele verden og er alltid knyttet til lokale ressurser, potensialet for dyrking, og er designet for å møte grunnleggende menneskelige behov med minst mulig ressursbruk.

Permakultur handler om ikke bare å leve bærekraftig, men å skape regenererende livsstil, med mennesker som et nyttig element i miljøet vårt!

Et filosofisk designsystem basert på etikken innen Earth Care, People Care & Fair Share, som styrker et skifte fra monokulturer i vårt landbruk og samfunn, til integrering, mangfold og harmoni.

"Permaculture gives us a toolkit for living from a culture of fear and scarcity,
to one of
love and abundance"- Toby Hemenway

Hør hva andre deltakere sier om PDC kurset!

 

Priser 


11,000kr: "early-bird" innen 31. desember
13,000kr: Standard pris
11,000kr: student/lavere inntekt

Netbetalingsplaner tilgjengelig
Lavinntekt reduksjon: PDC er støttet av Studie-forbund Solidaritet. Vi ønsker å gjøre kurset så inkluderende som mulig og kan tilby en redusert kurspris for lavinntekt deltakere. Vennligst send en søknad snarest til [email protected]Begrenset tilbud.

Pris inkluderer: kursundervisning og materialer, måltider, møtemat, te/kaffe

Inkluderer ikke overnatting. Deltagerne ordner egen overnatting i Oslo.

Ja! Jeg vil melde meg på PDC!

Om kursledere

Jan Martin Bang 

Jeg har et stort lidenskap for å undervise permakultur! Jeg ble født i Oslo og vokst opp i England, hvor jeg tok utdannelse i arkeologi, filosofi, geografi, pedagogikk og jordbruk. Jeg bodde på en kibbutz i Israel i 16 år og  representerte "Global Ecovillage Network" i Israel. Jeg underviste det første Permakultur Design Kurs på hebraisk og hold permakulturkurs i mange land i Midtøsten. I 2000 flyttet jeg til Norge og jobbet på Solborg Camphill Landsby utenfor Hønefoss. Jeg er et aktivt medlem av styret i Norsk Permakulturforening og i økolandsbybevegelsen i Norge. Jeg mottok mitt permakulturdiplom fra Nordisk Permakulturinstitutt i 2006 for mitt arbeid med utdanning og samfunnsutvikling. Jeg har skrevet flere bøker om permakultur og fellesskap.

Ondrej Nentwich

 

Jeg er en ung aspirerende permakultur underviser som fokuserer på innovative løsninger som setter naturen i fokus. Jeg tok PDC med Jan Bang i 2021, holder "Permaculture Teacher Training" sertifikat og jobber med permakultur diplom i utdannelse. Jeg legger vekt på praktisk læring og samarbeid som undervisningsmetoder. Jeg jobber med å fremme en læringsarena hvor mennesker kan finne og utforske sine sterke sider i et samspill med hverandre og naturen. Jeg har spesielt fokus på jord biologi og regenerative jordbruksmetoder.

Jen McConachie

Jeg er en inspirert permakulturist, som brenner for matskoger, regenerativ lederskap og åndelig permakultur. Jeg driver min egen permakulturbedrift "Earth Mentor Me" som kursholder, mentor og skoghagedesigner. Jeg tok PDC med Jan Bang i 2015 og jobber med å fullføre permakultur diplom i utdannelse. Jeg holder "Permaculture Teacher Training" (TPT) sertifikat og utdanning som fasilitator for "The Work That Reconnects".

Jeg har bakgrunn som komponist og DJ og lang erfaring med frivillige organisasjoner og prosjekter som grunder og leder. Jeg har vært sekretær hos Norsk Permakulturforening, hvor jeg integrerte permakultur i design av en regenerativ organisasjon.

Jeg vever permakultur inn i mine roller som mor, entreprenør, folkevalgt og i min mini-matskog.

Helene Bøhler

Jeg er et skapende menneske med en mangfoldig erfaring som veves med entusiasme i formidlingen av permakultur. Jeg har bakgrunn som kunstner, er Tai Chi, Soul Moves instruktør, og TMW lærerinstruktør. Jeg har vært aktiv i Norsk permakulturforening siden 2013 og en pådriver for integrering av permakultur design for en resilient forening. 

I 2014 tok jeg PDC med Patrick Whitefield og Caroline Aiken, og Gaia Education Design for Sustainability (EDE) på Findhorn. Jeg holder ‘Training Permaculture Teachers’ sertifikat og tar permakulturdiplom.

Min intensjon er å invitere til en opplevd erfaring av at vi allerede er det vi søker. Jeg tror på den kreative utfoldelsen som skjer i dypere forbindelse med oss selv, hverandre og med den ‘mer-enn-menneskelige’ verden.

Temaer kurset inkluderer

Hva er Permakultur?

Permakultur design verktøy

Kart, hvordan lese landskap, tankekart

Økosystemer og levende kretsløp

Klimasoner

Design prosessen

Andelslandbruk. Mat dyrking for fellesskapet

Jordstruktur,  jorddekke, kompost

Planter og fotosyntese

Matskog design

Regenerativt lederskap 

 Økonomier, alternativ økonomi, LETS, Doughnut Economics

Konflikt resolusjon, ikke-volds-kommunikasjon, sosiokrati

Vann i landskapet, Vannkilder og vannrensing på biologiske måter

Biodynamisk og økologisk jordbruk

Samplanting og polykulturer

Eget permaculture design prosjekt  

 

Sosial permakultur

Regenerative organisasjer, gruppedynamikk

Konfliktløsning, hvordan snakke fred og ta beslutninger

The Work That Reconnects transformere økologisk sorg, Deep Time

Effektive møter og fasilitering

Aktivisme og unngå å brenne ut

Bioregioner and transport

Ecovillages, Global & Norwegian Ecovillage Network

Storskala permakultur

Holistisk jordforvaltning

Energikilder

Husdesign og byggteknikk

Site design og soner

Permakultur i verden, dekolonisering permakultur 

Vann, energi og oppvarming, sosiale og åndelige forhold

Dyp observasjon

Mykorrhiza og soppdyrking 

...og mer!

Kurset inkluderer flere utflukter til spennende steder i Oslo, hvor vi skal oppleve og jobbe med permakultur i praksis! Vi er ute hver dag for å utføre praktiske prosjekter, som varierer med været og kan omfatte planting og arbeid med jord og kompost, soppdyrking, naturlig bygnings- og energi design, jordarbeid og vannhøsting, mulching av jord, og dyp observasjonspraksis. Våre prosjekter inkluderer aktiviteter for ulike fysiske evner og aldre.

Hva sier andre om PDC kurset? 

Vidar Faksdal

PDC kurset endret livet mitt fordi jeg ble mer autentisk.

Kurset er så mye mer enn planter og hagebruk!

Det handler om å vokse sammen med andre folk som har lyst å skape en bedre verden.

Lærere Jan og Jennifer er et drømmeteam. Det mest viktig for meg var felleskapet i gruppen - jeg har fått mange nye venner! 

 

Ethel Wright 

PDC kurset endret livet mitt fullstendig! I løpet av kurset hadde min mann og jeg kjøpt oss en gård i Nord-Norge og sagt opp jobbene våre! Vi skal drive gården etter permakulturprinsipper.

Kurset var inspirerende, variert og godt gjennomført. De andre kursdeltakerne var utrolig spennende mennesker, som var rause og delte av det enormt mye kunnskap de hadde. 

Hvis du leser dette, er det sannsynlig at du vurderer å melde deg på PDC. Vet du hva? Det syns jeg du skal gjøre. Unn deg denne opplevelsen. Det kan forandre livet ditt!”

Nina Østgaard
(gründer Gaiasenter økosamfunn)

Permakultur er en livsstil og mye mer enn å putte frø i jorda! Det handler også om det sosiale, selvutvikling og spiritualitet.

Hvert økolandsby burde begynne med en permakultur plan for hvordan leve, drive, gjødsle, vann og ta vare på dette felleskapet for å få det til å gro.

Jeg gleder meg til fortsettelsen. Dette er bare begynnelsen!

Påmelding 

Bruk dette skjemaet for å melde deg på kurset. Du får en faktura på epost. Velkommen! 

Refusjon policy
På grunn av våre forpliktelser overfor leie av lokalet har vi følgende refusjonsregler:  Full kursavgift betales før kurset, ellers risikerer du å miste plassen. I det tilfellet vi må avlyse kurset, vil alle innbetalte kursavgifter bli refundert, minus evt behandlingsgebyrer for kort. I tilfelle deltaker ikke fullfører kurset kan vi ikke refundere kursavgifter. I tilfelle deltaker kansellerer innen 2 uker før kursstart, kan vi ikke refundere depositumet og refusjon av andre avgifter vil være avhengig av forhandlinger. I tilfelle COVID-19-utbrudd kan vi tilby kreditt til et fremtidig kurs.
Norsk permakulturforening
Studie-forbund Solidaritet