ØKOLANDSBY SOMMERLEIR 2024 

   -  EIKELØKKA PERMAKULTUR GÅRD - HVALER

& Permakultur Design Certificate kurs 

 
Permakultur gir deg verktøy for å skape den verden du lengter etter å leve i!  

Drømmer du om økolandsby og en livsstil i felleskap?

Liker du en enkel livsstil med mye tid utendørs?

Lærer du best på en praktisk "hands-on" måte? 

Gjennom dette tre ukers økolandsby sommerleir vil du kunne oppleve samhold og samfunnsbygging på grasrot nivå. Vi skal leve, jobbe og bestemme sammen slik som en økolandsby hadde fungert helt i oppstartsfasen. Samtidig fletter vi inn permakultur design certificate kursets innhold sånn at du får verktøy og erfaring for lykkes med å designe dine egne prosjekter og lære å designe en økolandsby. 

Dette blir en praktisk og "DIY" opplevelse for deg som liker å være ute, drømmer om en enkel livsstil, liker å arbeide med hendene og gjøre ting selv. 

Deltakere sover i telt, bobil eller hengekøye og fasilitetene er veldig enkle

.

Du får en veldig praktisk innføring i permakultur for deg som ønsker å lære gjennom en unik opplevelse å bygge felleskap på en spennende permakultur gård!  

Kurset gir deg ferdighetene for å leve mer etisk og bærekraftig! 

Ja! Jeg vil melde meg på PDC kurset!

Dette er en utvidet versjon av det 72 timers internasjonalt anerkjente PDC grunnkurset, og de som fullfører får en sertifisering gjennom Norsk permakulturforening, som gjelder over hele verden. 

PDC vil være enfordel hvis du ønsker en regenerativ livsstil, planlegger en hage, økosamfunn, småbruk, hus, andre prosjekter eller som et supplement til annen relevant utdannelse. 

På Eikeløkka fokuserer vi på praktisk læring og vil spesialisere seg på bygging av økosamfunn og livet i en økolandsby under utvikling. Kurset vil også gi deg et dypdykk i naturnærvær og økologi, samberging, samarbeid og nettverksbygging. Dette er en unik mulighet til å oppleve hvordan det er å leve og jobbe i felleskap.

Kurset er for deg som ønsker å få en opplevelse av å bo veldig enkelt og i fellesskap. Vi lager mat sammen i et utekjøkken, sanker vekster fra naturen, bor sammen på gården og har praktiske prosjekter knyttet til en regenerativ livsstil, støttet opp med teoretisk undervisning.

Dette passer for deg som liker utendørsaktiviteter og enkel livsstil.

Kurset dekker permakultur prinsipper, etikker og designprosesser. Temaer inkluderer sosial permakultur relatert til felleskapsbygging, som samfunn og styring, kommunikasjon og konfliktløsning, regenerativ økonomi og økolandsbyer. Du får en innføring i jord, økologi, kompost, sopp og planter, matskoger, dyr, vann, husdesign og naturbygg, energi, vind og klima.

Deltakere lager et permakultur designprosjekt som en del av kurset.


Permakultur har løsninger ikke bare for matproduksjon, men også for sosiale systemer, styring og samfunn for disse tider med store globale utfordringer!

Kurset skjer over 3 uker i juli

 

Søndag 30. juni kl18.00 - lørdag 20. juli kl13.00
(fri på søndager)

 

Kursledere: Ondrej Nentwich, Randy Bohmann Lange, Jan Bang, Jen McConachie
Ja! Jeg vil melde meg på PDC!

Hva er permakultur?

  • Et filosofisk designsystem basert på etikken innen Earth Care, People Care & Fair Share, som styrker et skifte fra monokulturer i vårt landbruk og samfunn, til integrering, mangfold og harmoni.

  • Et helhetlig planleggingssystem basert på å jobbe med eller som naturen og trekker på praksis fra urbefolkninger.
  • Permakultur integrerer design med økologi, for at mennesker kan skape regenerative systemer som imiterer naturens økosystemer.
  • De fleste oppdager permakultur gjennom hagearbeid, men den har utviklet seg til en helhetlig tilnærming til design for ikke bare matproduksjon, men alt fra hus, lokalsamfunn, styresett og virksomhet til vann, velvære og familier.

  • Ved å observere hvordan naturen fungerer og etterligne økosystemer, kan vi møte våre menneskelige behov på en måte som også regenererer i stedet for å forringe naturen.

  • Permakultur brukes i dag som et planleggingsverktøy over hele verden og er alltid knyttet til lokale ressurser og er designet for å møte grunnleggende menneskelige behov med minst mulig ressursbruk.

  • Permakultur handler om ikke bare å leve bærekraftig, men å skape regenererende livsstil, med mennesker som et nyttig element i miljøet vårt!

"Permaculture gives us a toolkit for living from a culture of fear and scarcity,
to one of love and abundance"- Toby Hemenway

Hør hva andre deltakere sier om å være med på PDC kurs!

 

 Om Eikeløkka

Eikeløkka er et småbruk som ligger ytterst ut mot havet på vakre Kirkøy i Hvaler kommune. Gården har rundt 17 dekar jord og 60 dekar skog, gården drives dyp økologisk og planlegges etter permakultur prinsipper. 

Eikeløkka har et stort mangfold av flerårige planter, trær og busker og en matskog under utvikling. På gården bor to hunder. Frittgående ullgris, høner, duer, ender, gjess og sau, samt kaniner, papegøyer, undulater og innimellom ville fugler som har behov for rehabilitering. 

Gården drives av Ingunn og Randy Gunnar Bohmann-Lange som begge har lang naturfaglig bakgrunn. Eikeløkka er et bærekraftslabraturium, et kompetansesenter og en undervisningsarena med flere prosjekter i stadig utvikling i samarbeid med forskningsinstitusjoner og på sikt universiteter. 

 

Overnatting 

Inkluderes i kursprisen og bestilles ved påmelding.

Deltakere bor i eget telt, hengekøye eller bobil eller lavvo.


Eget sengetøy & håndklær tas med.

Hva sier andre om PDC kurset? 

Vidar Faksdal

PDC kurset endret livet mitt fordi jeg ble mer autentisk. Kurset er så mye mer enn planter og hagebruk! Det handler om å vokse sammen med andre folk som har lyst å skape en bedre verden. Lærere er et drømmeteam. Det mest viktig for meg var felleskapet I gruppen - jeg har fått mange nye venner! 

 

Ethel Wright 

PDC kurset endret livet mitt fullstendig! I løpet av kurset hadde min mann og jeg kjøpt oss en gård i Nord-Norge og sagt opp jobbene våre! Vi holder på å selge huset vårt og skal drive gården etter permakulturprinsipper. Kurset var inspirerende, variert og godt gjennomført. De andre kursdeltakerne var utrolig spennende mennesker, som var rause og delte av det enormt mye kunnskap de hadde. 

Hvis du leser dette, er det sannsynlig at du vurderer å melde deg på PDC. Vet du hva? Det syns jeg du skal gjøre. Unn deg denne opplevelsen. Det kan forandre livet ditt fullstendig!”

Nina Østgaard
(gründer Gaiasenter økosamfunn)

Permakultur er en livsstil og mye mer enn å putte frø i jorda! Det handler om det sosiale,  selvutvikling og spiritualitet.

Enhver økolandsbyer burde begynne med en permakultur plan for hvordan leve, drive, gjødsle, vann og ta vare på dette felleskapet for å få det til å gro.

Jeg gleder meg til fortsettelsen. Dette er bare begynnelsen!

 

Priser 


10% "early-bird" rabatt før 31. desember!

16,500kr: Student/honnør/lavinntekt
18,500kr: Standard pris

Netbetalingsplaner tilgjengelig

Lavinntekt reduksjon: PDC er støttet av Studie-forbund Solidaritet. Vi ønsker å gjøre kurset så inkluderende som mulig og kan tilby en redusert kurspris / stipendplass for lavinntekt deltakere.
Vennligst send en søknad innen 31. januar med å klikke her for å fylle ut søknadsskjemaet eller ta kontakt med [email protected]
Begrenset tilbud.

Pris inkluderer: kursundervisning og materialer, tre måltider om dagen og overnatting,
3000,- depositum som sikrer plassen din etter betaling. 

Påmeldingsfrist: 30.05.2024

Ja! Jeg vil melde meg på PDC!

Om kursledere

Ondrej Nentwich

Jeg er en ung permakultur fasilitator som fokuserer på innovative løsninger som setter naturen i fokus. Jeg tok PDC med Jan Bang i 2021, holder "Permaculture Teacher Training" sertifikat og jobber med permakultur diplom i utdannelse. Jeg legger vekt på praktisk læring og samarbeid som undervisningsmetoder. Jeg jobber med å fremme en læringsarena hvor mennesker kan finne og utforske sine sterke sider i et samspill med hverandre og naturen. Jeg har spesielt fokus på jord biologi og regenerative jordbruksmetoder.

Randy Gunnar Bohmann-Lange

Jeg er naturforvalter, økolog, lektor og naturveileder. Jeg bor på Eikeløkka, Permakulturgården på Hvaler. Jeg driver Ravn Naturveiledning og jobber som naturveileder i Ytre Hvaler Nasjonalpark. 

Jeg har så lenge jeg kan huske hatt et dypt forhold til natur, og har brukt store deler av mitt voksne liv på å finne gode metoder for å re introdusere mennesker til naturen. Jeg bruker nyeste forskning innen naturvitenskap og pedagogikk kombinert med veiledningsmetoder brukt av urbefolkning verden over.    

Jeg har tidligere jobbet i Greenpeace og i Regnskogsfondet. I de siste 10 årene har jeg utviklet og gjennomført undervisningsopplegg for Skoler på alle trinn, Universiteter, Nasjonalparksentere og organisasjoner skreddersydd for å øke kunnskapen og kjærligheten til natur. Jeg har jobbet på en Permakulturgård i Costa Rica i 6 måneder og tok PDC for 6 år siden.  

Gjestelærere

Jan Martin Bang 

Jeg har et stort lidenskap for å undervise permakultur! Jeg ble født i Oslo og vokst opp i England, hvor jeg tok utdannelse i arkeologi, filosofi, geografi, pedagogikk og jordbruk. Jeg bodde på en kibbutz i Israel i 16 år og  representerte "Global Ecovillage Network" i Israel. Jeg underviste det første Permakultur Design Kurs på hebraisk og hold permakulturkurs i mange land i Midtøsten. I 2000 flyttet jeg til Norge og jobbet på Solborg Camphill Landsby utenfor Hønefoss. Jeg er et aktivt medlem av styret i Norsk Permakulturforening og i økolandsbybevegelsen i Norge. Jeg mottok mitt permakulturdiplom fra Nordisk Permakulturinstitutt i 2006 for mitt arbeid med utdanning og samfunnsutvikling. Jeg har skrevet flere bøker om permakultur og fellesskap.

Jen McConachie

Jeg er en begeistret permakulturist, som brenner for matskoger og sosial permakultur. Jeg driver permakulturplattform "Earth Mentor Me" som kursholder, mentor og skoghagedesigner. Jeg tok PDC med Jan Bang i 2015 og har permakulturdiplom. Jeg holder sertifikatene "Permaculture Teacher Training" og fasilitator av "The Work That Reconnects". Jeg har en bakgrunn som komponist og DJ, før jeg våknet til sosiale aktivisme og startet frivillig organisasjon "Fruktdugnad" og uttalige community prosjekter. Jeg var sekretær hos Norsk Permakulturforening, hvor jeg integrerte permakultur organisasjonsdesign. Jeg vever permakultur inn i mine roller som mamma, entreprenør, folkevalgt og i min mini-matskog. Jeg liker å hjelpe folk til å skape vakre indre og ytre landskap! 

Temaer som inkluderes

Permakultur design prinsipper, etikker & prosesser

Kart, hvordan lese landskap

Økosystemer og levende kretsløp

Klimasoner

Matdyrking og markedshage

Jordstruktur, jorddekke, kompost

Planter og fotosyntese

Matskoger


Vann i landskapet, vannkilder og vannrensing på biologiske måter

Biodynamisk og økologisk jordbruk

Samplanting og polykulturer

Husdesign og byggteknikk

Site design 

Storskala permakultur

Holistisk jordforvaltning

Sosial permakultur

Regenerative organisasjoner, gruppedynamikk

Konfliktløsning, kommunikasjon og styring

The Work That Reconnects -dyp økologi 

Regenerativ økonomi 

Bioregioner and transport

Økosamfunn og design for felleskap

Energi

Dyp observasjon

Mykorrhiza og soppdyrking 

Naturnærvær

...og mer!

 

Kursdeltakere lager eget permakultur designprosjekt 

En praktisk opplevelse  for deg som liker å jobbe utendørs og med hendene!

Deltakere blir med på å utvikle Eikeløkka med egne ideer, innspill og prosjekter under god veiledning.   

Vi er ute hver dag for å utføre praktiske oppgaver, som varierer med været og kan omfatte arbeid med jord, kompost og planter, dyrestell, soppdyrking, naturlige bygg, reparasjoner, arbeid med markedshagen og matskogen, identifisering av biomangfold, bygge utedo og dusj, dyp observasjonspraksis og naturnærvær.

Vi kommer til å besøke flere andre gårder og steder som driver på en særegen måte på Hvaler for å lære og bli inspirert. Det blir også flere turer i forskjellige biotoper på Hvalerøyene for å høste kunnskap fra økosystemene som kan benyttes i planleggingen av prosjektene på Eikeløkka.

Mange av prosjektene på kurset egner seg for de med middels til gode fysiske evner, men det finnes også mange aktiviteter for ulike fysiske evner og aldre. Ta kontakt hvis du har spørsmål.

Internasjonal sertifisering

Nyutdannede PDC holdere får sertifisering gjennom Norsk permakulturforening. Sertifikatet er internasjonalt anerkjent.

Krav til sertifisering: 

Studenter må delta i minst 75% av kurset og presentere et permakultur designprosjekt på slutten av kurset.

Påmelding

For spørsmål/hjelp med påmelding kontakt: [email protected]

Standard pris

18500 kr

Betal hele summen nå

Meld meg på!

Student/honnor/lavinntekt

16500 kr

Betal hele summen nå

Meld meg på!

Depositum

3000 kr

Betal depositum nå, få faktura på epost.

Meld meg på!

Bare bruk dette skjemaet for å melde deg på hvis du har problemer med å betale online eller har vært i kontakt med kursarrangøren

Refusjonsregler: 

På grunn av våre forpliktelser overfor leie av lokalet har vi følgende refusjonsregler:
Full kursavgift betales før kurset, ellers risikerer du å miste plassen. I det tilfellet vi må avlyse kurset, vil alle innbetalte kursavgifter bli refundert, minus evt behandlingsgebyrer for kort. I tilfelle deltaker ikke fullfører kurset kan vi ikke refundere kursavgifter. Depositum refunderes ikke. I tilfelle deltaker kansellerer etter 3 uker før kursstart, refunderes ikke kursavgiftene. Vi kan muligens tilby kreditt til et fremtidig kurs.

Norsk permakulturforening
Studie-forbund Solidaritet