PERMACULTURE DESIGN CERTIFICATE KURS 

VÅR 2022 - OPAKER GÅRD - INNLANDET

Permakultur gir deg verktøy for å skape den verden du lengter etter å leve i!  

Vil du bidra til et regenerativt samfunn?

Ønsker du å leve på en måte som beriker naturen i stedet for å forringe den?

Har du lyst på flere verktøy, praksis og selvtilliten for å aktivere prosjektene dine?

Permakultur er et helhetlig planleggingssystem som samarbeider med naturen. Vi ønsker deg velkommen til å fordype deg og utvide ferdighetene dine for å skape en regenerativ livsstil, med dette internasjonalt anerkjente Permaculture Design Certificate (PDC) kurset!

Ja! Jeg vil melde med på PDC!

Dette kurset er det internasjonale anerkjente Permaculture Design Course (PDC), og de som fullfører kurset får et sertifikat som gjelder over hele verden. Dette vil være en klar styrke og fordel hvis du ønsker å arbeide for en bærekraftig livsstil, som et supplement til annen relevant utdannelse, eller om du ønsker f eks å arbeide gjennom nettverk som WWOOF, Camphill eller Workaway. 

Du vil lære å designe systemer for mennesker som imiterer naturlige økosystemer, med bruk av minimum energi og ressurser for å skape motstandsdyktighet og sosial rettferdighet.  

Vi dekker temaer som å lese landskap, høste regnvann og earthworks, jordsmonn og kompost, økosamfunn, sunne bygninger, hagedesign og matskog, alternativ økonomi, storskala matproduksjon, regenerativ lederskap og energi.

Permakultur har løsninger ikke bare for matproduksjon, men også for sosiale systemer, styring og samfunn for disse tider med store forandringer!

Kurset skjer over 3 langhelg:


Helg 1: torsdag 31. mars 09:00 - søndag 3. april 13:00

Helg 2: torsdag 5. mai 09:00 - søndag 8. mai 13:00

Helg 3: torsdag 16. juni 09:00 - søndag 19. juni 13:00

 

Kursledere: Jan Martin Bang & Jennifer McConachie 
Ja! Jeg vil melde med på PDC!

Hva er permakultur?

Permakultur integrerer design med økologi for mennesker for å skape motstandsdyktige systemer ved å imitere naturens økosystemer.

Et helhetlig planleggingssystem basert på å jobbe med, ikke mot naturen, som trekker på praksis fra urbefolkninger.

De fleste oppdager permakultur gjennom hagearbeid, men den har utviklet seg til en helhetlig tilnærming til design for ikke bare matproduksjon, men alt fra våre hus, lokalsamfunn, styresett og virksomhet til vann, velvære og familier.

Ved å observere hvordan naturen fungerer og etterligne økosystemer, kan vi møte våre menneskelige behov på en måte som også regenererer i stedet for å forringe naturen.

Permakultur brukes i dag som et planleggingsverktøy over hele verden og er alltid knyttet til lokale ressurser, potensialet for dyrking, og er designet for å møte grunnleggende menneskelige behov med minst mulig ressursbruk.

Permakultur handler om ikke bare å leve bærekraftig, men å skape regenererende livsstil, med mennesker som et nyttig element i miljøet vårt!

Et filosofisk designsystem basert på etikken innen Earth Care, People Care & Fair Share, som styrker et skifte fra monokulturer i vårt landbruk og samfunn, til integrering, mangfold og harmoni.

 
"Permaculture gives us a toolkit for living from a culture of fear and scarcity, to one of love and abundance"- Toby Hemenway

Hva sier andre om PDC kurset? 

Danielle Ingeborg Hoel

“For meg var permakultur bare et generelt begrep helt frem til jeg tok PDC kurset med Jan Bang. Nå er Permakultur en levemåte og en livsstil for meg! Kurset fikk meg til å innse og lære en hel del om meg selv, og at jeg kan inkludere permakultur i mange flere aspekter i livet enn bare en måte å dyrke mat på.

Kurset var noe av det mest spennende og givende jeg har gjort og jeg vil absolutt anbefale det til alle som ønsker å få et litt mer helhetlig perspektiv på livet”

Ethel Wright 

PDC kurset endret livet mitt fullstendig! I løpet av kurset hadde min mann og jeg kjøpt oss en gård i Nord-Norge og sagt opp jobbene våre! Vi holder på å selge huset vårt og skal drive gården etter permakulturprinsipper. Kurset var inspirerende, variert og godt gjennomført. De andre kursdeltakerne var utrolig spennende mennesker, som var rause og delte av det enormt mye kunnskap de hadde. 

Hvis du leser dette, er det sannsynlig at du vurderer å melde deg på PDC. Vet du hva? Det syns jeg du skal gjøre. Unn deg denne opplevelsen. Det kan forandre livet ditt fullstendig!”

Ale Tomasini
Stedet var magisk og hovedhuset og skogen er fantastisk!  Jeg lærte om naturen, bærekraft og permakultur og mest viktig om meg selv!

Jeg bidrar nå på en gård, hvor jeg setter ut i live alle de ideene har jeg for å integrere permakultur! 

Om Opaker Gårdshotell

Gårdshotellet Opaker Gård
Når du kommer til Opaker Gård for første gang blir du slått av roen. Det åpne kulturlandskapet rammes inn av skogen og elva. Midt på tunet blir du varmt og hjertelig tatt imot av vertskapet. I dag er gården et gårdshotell hvor mange av råvarene hentes fra egen eiendom, og danner grunnlaget for gode opplevelser. Gården har 26 overnattingsrom, fine og lyse konferanserom med alle fasiliteter, badstue, vinkjeller, og et godt kjøkken hvor gjestene kan innta maten med en følelse av å være tett på naturen. Les mer om Opaker Gård her!

Overnatting

Bestilles ved påmelding og betales ved ankomst

Pris per langhelg:
Dobbeltrom 1850 kr 
Enkeltrom 2490 kr 
Telt 300 kr
Bobil 500 kr

Priser 

13,000kr: Early-bird innen 31. desember
13,000kr: student/honnør/lavere inntekt
15,000kr: Standard pris
Netbetalingsplaner tilgjengelig
Lavinntekt reduksjon: PDC er støttet av Studie-forbund Solidaritet. Vi ønsker å gjøre kurset så inkluderende som mulig og kan tilby en redusert kurspris for lavinntekt deltakere. Vennligst sende en søknad snarest til [email protected]Begrenset tilbud.

Pris inkluderer: kursundervisning og materialer, 3 måltider om dagen pluss møtemat, te/kaffe; ett år medlemskap I Norsk Permakulturforening. 
Inkluderer ikke overnatting, som bestilles ved påmelding og betales ved ankomst.
Påmeldingsfrist: 17. mars 2022

Ja! Jeg vil melde med på PDC!

Om kursledere

Jan Martin Bang 

Jeg har et stort lidenskap for å undervise permakultur! Jeg ble født i Oslo og vokst opp i England, hvor jeg tok utdannelse i arkeologi, filosofi, geografi, pedagogikk og jordbruk. Jeg bodde på en kibbutz i Israel i 16 år og  representerte "Global Ecovillage Network" i Israel. Jeg underviste det første Permakultur Design Kurs på hebraisk og hold permakulturkurs i mange land i Midtøsten. I 2000 flyttet jeg til Norge og jobbet på Solborg Camphill Landsby utenfor Hønefoss. Jeg er et aktivt medlem av styret i Norsk Permakulturforening og i økolandsbybevegelsen i Norge. Jeg mottok mitt permakulturdiplom fra Nordisk Permakulturinstitutt i 2006 for mitt arbeid med utdanning og samfunnsutvikling. Jeg har skrevet flere bøker om permakultur og fellesskap.

Jen McConachie

Jeg er en inspirert permakulturist, som brenner for matskoger, regenerative lederskap og organisasjoner og åndelig permakultur. Jeg driver min egen permakulturbedrift "Earth Mentor Me" som kursholder, mentor og skoghagedesigner. Jeg tok  PDC med Jan Bang i 2015 og jobber med å fullføre mitt diplom i utdannelse. Jeg har en bakgrunn som komponist og DJ, før jeg våknet til miljø og community aktivisme og startet den frivillig organisasjon "Fruktdugnad". Jeg er sekretær hos Norsk Permakulturforening, hvor jeg integrerer permakultur i design av en regenerativ organisasjon. Jeg vever også permakultur inn i mine roller som mor, entreprenør, folkevalgt og i min mini-matskog. Jeg liker å hjelpe folk til å skape vakre indre og ytre landskap! 

Temaer kurset inkluderer

Hva er Permakultur?

Permakultur design verktøy

Kart, hvordan lese landskap, tankekart

Økosystemer og levende kretsløp

Design prosessen

Andelslandbruk. Mat dyrking for fellesskapet

Jordstruktur,  jorddekke, kompost

Planter og fotosyntese

Matskog design

Regenerativt lederskap 

 Økonomier, alternativ økonomi, LETS, Doughnut Economics

Konflikt resolusjon, ikke-volds-kommunikasjon, sosiokrati

Vann i landskapet, Vannkilder og vannrensing på biologiske måter

Klimasoner

Biodynamisk og økologisk jordbruk

Bioregioner and transport

Ecovillages, Global & Norwegian Ecovillage Network

Storskala permakultur

Holistisk jordforvaltning, Savory Institute.

Energikilder, alternative energikilder, bioenergi, ukonvensjonelle kilder

Hus design og byggteknikk

Sunne hus og hager

Skjerming, trær og jordvoller

Ulike husløsninger, fra lavvo og gammer til ”Earthships” halmhus og ”Tiny Houses”

Site design og soner

Permaculture i verden, diploma, LAND prosjekt

Peak Oil, klimaendring og utryddelse

Eget Permaculture Design prosjekt  

Vann, energi og oppvarming, sosiale og åndelige forhold

...og mye mer!

Vi er ute hver dag for å utføre praktiske prosjekter, som varierer med været og kan omfatte planting og arbeid med jord og kompost, soppdyrking, naturlig bygnings- og energi design, jordarbeid og vannhøsting, mulching av jord, og dyp observasjonspraksis. Våre prosjekter på stedet inkluderer aktiviteter for ulike fysiske evner og aldre.

Priser

Lavinntekt reduksjon:
Vi ønsker å gjøre kurset så inkluderende som mulig og kan tilby en redusert kurspris for deltakere med lavinntekt, som ikke kan få kurset dekket et annet sted. Vennligst send en søknad snarest, pga begrensede plasser til [email protected]

Norsk permakulturforening

Studie-forbund Solidaritet