1.300,00 NOK

An account already exists with this email address. Is this you?

Sign in

Student/Hønnør/lavinntekt

Kom i gang med din skoghage!

Jeg gleder meg til å ha deg med på kurset! 

Du får:

  • 4 moduler (1 per uke)
  • Bonus møter: invitasjon til live samlinger i løpet av året
  • Privat kurs facebookgruppe, hvor du kan stille spørsmål og dele kunnskap med andre!
  • PDF og ressurser tilhørende hver modul
  • Steg for steg oppskrift frem til din egen designskisse

(Tilgang til kurset i ett år! )